تبلیغات
Black Dream - ویژگی های یک نرم افزار ضد ویروس
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

همانطور که برای هر محصولی (چه نرم افزاری و چه سخت افزاری) آزمون هایی وجود دارد که کیفیت و شایستگی آن را تعیین می کند، چنین سنجش هایی برای یک نرم افزار ضد ویروس هم وجود دارد. یکی از آزمون ها با نام آزمون DURCH شناخته می شود که نام آن سرواژه ای است که از حروف ابتدایی بخش های پنجگانه این آزمون تشکیل شده اند. بنابر آزمون DURCH یک نرم افزار ضد ویروس باید بتواند به نیاز های زیر پاسخ دهد:

1-آزمون درخواست(Demand): باید بتواند هنگامی که می خواهید به یک پرونده یا صفحه ی اینترنتی یا یک رایانامه دسترسی یابید، آن را بررسی کند.

2-آزمون بروز رسانی(Update): به این معنی که نرم افزار باید بتواند در بازه های زمانی مشخص بانک اطلاعاتی خود که شامل امضای ویروس ها است را بروز کند.

3-آزمون واکنش(Respond): اینکه نرم افزار بتواند تمامی رفتارهای منطقی در برخورد با یک ویروس را از خود نشان دهد. پرونده آلوده را دوباره سازی و تمیز کند و یا آن را حذف نماید.

4-آزمون وارسی(Check): باید بتواند تمام فیل ها از نوع مختلف که میتوانند محلی برای پنهان شدن ویروس باشند را کنترل کند.

5-آزمون اکتشاف(heuristics): به این معنی که نرم افزار باید با وجود نداشتن الگوی همه ویروسها، بتواند خطر و احتمال وجود ویروس را تشخیص دهد. این رفتار نیازمند هوشمندی نسبی نرم افزار و استفاده آن از روش های اکتشافی است.

آخرین مطالب