تبلیغات
Black Dream - کد نیمه چند ریخت
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

یک کد نیمه چند ریخت یک ویروس کد شده است که تعداد اندکی حلقه بازگشاییمتفاوت برای استفاده در دست دارد. به عنوان مثال ، ویروسWhale 30 نمونه رمز گشای مختلف و ویروس Memorial 96  نمونه رمز گشا دارد.

از دیدگاه کشف ویروس، نیمه چند ریخت بودن ، فقط کمی تشخیص ویروس را سخت تر می کند. به جای جستوجو یک حلقه رمزگشا در ویروس ، نرم افزار ضد ویروس باید همه حلقه های رمزگشایی موجود برای ویروس را بشناسد و آن ها را در فایل در حال جستوجو بررسی کند.

آخرین مطالب