تبلیغات
Black Dream - کد چند ریخت
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

کد چند ریخت ویروسی رایانه ای است که به لحاظ ظاهری شبیه کد نیمه چند ریخت است.

هر دو ، از نوع ویروس های کد شده هستند و هر دو حلقه رمزگشایشان را در هر آلوده سازی جدیدی تغییر می دهند. اما ویروس جند ریخت ، تعداد نامحدود حلقه رمزگشایی دارد. به عنوان مثال ویروسTremor نزدیک به شش میلیارد حلقه رمزگشایی مختلف دارد! واضح است که امکان ندارد که ویروس های چند ریخت را با لیست کردن و در نظر گرفتن همه حالتهای ممکن جستوجو و کشف کرد.

آخرین مطالب