تبلیغات
Black Dream - مشاهیر موسیقی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
تاریخ : شنبه 16 شهریور 1392
نویسنده : **** ****
    ابن سینافیلسوف بزرگ ایرانی گرچه در موسیقی سررشته ای نداشت اما درکتاب شفای خود ذکری از موسیقی برده است و مهمترین تحقیقات خود در زمینه ی زیبا شناسی و علم هماهنگی موسیقی میباشد.
    و یا اصول تزئینات موسیقی را درچهار قاعده خلاصه کرده
    1 ترید:که می توان انرا ارتعاش سریع دو صوت مجاور دانست
    2 تمزیج وتشفیق:که منظور ان تواتر اصوات است که در علم هما هنگی تشکیل اکورد را میدهد
    3 ترکیب وابدال:منظور وضع اصوات موسیقی است
    4 توصیل:که عبارت از توالی نوا ها وبسط اهنگ میباشد

    ابوجعفر رودکی
    شاعربزرگ ایرانی اشنا با موسیقی که اواز خوشی داشت ونوازنده ی چنگ نیز بود واز کار های مهم و معروف وی بوی جوی مولیان نیز می باشد
    ابوالحسن علی بن نافی (زریاب)
    ابوالحسن متخلص به زریاب از شاگردان اسحق موصلی بود که پس از تحصیل موسیقی درنزد استاد خود به اندلس عظیمت نمود ودر دربار عبالرحمن دوم مقام شایسته ای یافت.
    زریاب طرحی برای دستگاه های موسیقی تنظیم نمود وانرا شجرتالطبوع نامید وهمچنین با افزودن یک سیم به چهار سیم عود تغییراتی در ان به وجود اورد.
    تصنیف های وی ترکیبی از قواعد اواز وسویت است که حدود500 سال بعد دراروپا معمول شد
    صفی الدین ارموی
    وی از موسیقی دانان قرن هفتم هجریست متولد ارومیه ودر دربار المستعصم وهولاکو خان بوده مهم ترین اثر او کتابی در مورد دستگاه های ایرانی به نام ادوار است که گفته میشود گام دو ماژور را وی در مقام موسیقی شرقی وارد نموده. وی اولین بار موسیقی را باحروف الفبا نوشت
    عبدالقادرغیبی مراقه ای
    وی از موسیقیدانان قرن هشتم هجری وتخصص او در نواختن عود وتصنیف بوده است ودارای تالیفاتی به زبان فارسی است واز معروف ترین انها میتوان الفوایدومقاصدالالحان کهدر بیان تقسیمات موسیقی است میباشد
ابونصر فارابی
متولد 259 هجری شمسی در فاریاب خراسان وتحصیلاتش را نیز در انجا شروع کرد .و به سبب مقام وی در علم فلسفه لقب علم ثانی به وی داده شد.و بعضی تاریخ دانان اختراع سنتور را به وی نسبت میدهند.کتاب وی موسیقی الکبیر بزرگترین رساله ایست که تا کنون در مشرق زمین نوشته شده که وی اهنگ ها رااز حیث ضرب به دودسته تقسیم نموده
1 ضرب متصل که دارای ریتم مارش ودوضربی است.
2 ضرب غیر متصل کهضرب مخلوط است
مسلم بن محرز
وی از نجیب زادگان ایرانی که به موسیقی ایرانی علاقه فراوان داشت بوده وتوانست مکتب موسیقی علمی در شرق را بنا کند.
مسلم ترکیب توالی اصوات رادر فواصل مطبوع درجه سوم چهارم وپنجم را پذیرفته بود وبه علاوه تغییراتی در اوازهایی کهبه شکل غزل خوانده می شود داد وبه جای دو بیتی که با اهنگ یک نواخت تکرار می شد چهار بیتی یا رباعیات را معمول کرد.
اختراع رمل که اهنگ تندی است را به وی نسبت میدهند
ابراهیم بن ماهان بن بهمن بن نسک
ملقب به موصلی
ازموسیقی دانان نامی ایران که در سال 125 هجری شمسی
تولد یافت.وی برای تحصیل موسیقی به موصل رفت وبرای تکمیل علم موسیقی خود به ایران امد و نزد استاد جوانویه اصوات ونغمه های ایرانی را فرا گرفت و به فرا گیری موسیقی یونانی عربی و رومی همت گماشت که در دربار خلیفه مهدی وهارون الرشید مقام شایسته ای یافت
اسحق موصلی
فرزند شاهک رازی به سال 150 هجری شمسی تولد یافت .مقدمات موسیقی را نزد پدرش اموخت ودر علم فلسفه در یونان نیز به تحصیل پرداخت.و از
نوازندگان در بار هارون الرشید بود
اقا حسین قلی
فرزند اقا علی اکبر تارزان نوازنده ی در بار ناصر الدین شاه در سال 1224 هجری شمسی متولد شد.
وی با برادر و عمویش میرزا عبدالله واقا غلامحسین به اموختن تار پرداخت و به درجه استادی رسید .
وی به همراه برادرش میرزا عبدالله(پدراحمد عبادی استاد سه تار) هر دو از نوازندگان در بار شدند.
فرزند حسین اقا(استاد علی اکبر شهبازی) نیز از اساتید تار محسوب میشود
حسین خان اسماعیل زاده
حسین فرزند اسماعیل خان کمانچه کش واز شاگردان عموی خود قلی خان بود در ابتدا وی از دسته ی مطربان سرپولک تهران بود .او به نواختن ویلن نیز مهارت داشت.و از شا گردان ور میتوان حسین یاحقی-استاد بهاری-ابوالحسن صبا ورضا مهجوبی را نام برد
حسین تهرانی
استاد حسین تهرانی در سال1291 در تهران به دنیا امد .وی خیلی زود کمانچه را نزد استاد حسین خان اسماعیل زاده اموخت و بعد استاد صبا به اموزش موسیقی وضرب وتکمیل دروس او پرداخت.او بعد از اموزش موسیقی نزد استاد خالقی در هنرستان موسیقی به تدریس پرداخت
روح الله خالقی
استاد روح الله خالقی در سال 1285 تولد یافت .وی از شاگردان با استعداد وزیری بود.خدمات بسیاری برای مکتوب کردن وبه قاعده در اوردن موسیقی ملی انجام داد.وی همراه وزیری با تغییر ضرب توانست مقام موسیقی ایران راتنوع داد وهمچنین ترانه های وی می ناب اه سحر برای اواز در ارکستر و رنگارنگ برای ویولن را نام برد.کتاب های وی نظری به موسیقی وسرگذشت موسیقی ایران میباشد.وی در سال1344 درگذشت
غلامحسین درویش
یا درویش خان فرزند حاجی بشیر در سال 1251 هجری شمسی متولد شد .پدر او نوازنده ی سه تار بود و اورا به مدرسه دارالفنون جهت تحصیل در رشته موزیک فرستاد.درویش خان تار را نزد اقا حسین علی اموخت ودر دربار پسر مظفر دین شاه با تار پنج سیم خود که دو سیم زرد دو سیم سفید ویک سیم بم داشت نوازنده شد.وی در سال 1305 وفات یافت
حبیب سماعی
متولد 1280 هجری شمسی .نوازنده ی سنتور وضرب به تعلیم پدرش سماع حضور بود.سماعی دارای تصنیفات زیادی بود که احتمالا اثری از وی در دسترس نیست.او در سال 1325 وفات یافت
مشیر همایون شهردار
تولد در سال 1264 وی از نخستین پیانیست های ایران بوده که توانست اکورد های ایرانی را وارد موسیقی ایرانی کند.وی از قواعد سنتور تکنیک پیانوی ایرانی را بوجود اورد وچهار مضرابی به سبک سنتور برای پیانو ساخت.وهمچنین چند پیش درامد دردستگاه دشتی شور اصفهان وهمایون ساخت
ابوالحسن صبا
فرزند کمال السلطنه متولد1281 که با تشویق پدرش به موسیقی روی اورد.اولین استاد او میرزاعبدالله استاد تار بود که بعد ها نزد درویش خان علم خود راتکمیل نمود.سنتور را نزد علی اکبر شاهی ضرب رانزد حاجی خان کمانچه را از حسین اسماعیل زاده و ویولن را نزد هنگ افرین وعلم موسیقی رادر مدرسه وزیری اموخت.وی در سال 1326 وفات یافت
طاهرزاده
متولد1261 هجری شمسیدر اصفهان.در جوانی ویلن را نزد حسام السلطنه قاجار اموخت وپس از اشنای با درویش خان توانست خواننده ی مشهوری شود.ودر سفر های خارجی که با درویش خان داشت علم نوین موسیقی را اموخت .وی در 1334 وفات یافت
احمد عبادی
فرزند میرزاعبدالله وبرادر زاده ی اقا حسین قلی متولد 1285 هجری شمسی است.وی در جوانی با اموختن ضرب با ترانه های ضربی موسیقی ایران اشنا شد وسپس سه تار را اموخت .وی ادامه ینوازندگی خود رانزد خواهرانش نیز اموخت
مرتضی محجوبی
متولد1279 شمسی فرزند عباسعلی ناظر.ابتدا نزد حسین هنگ افرین وسپس نزد مفخم الممالک به اموختن پیانو پرداخت.ودر کافه ی پدرش در لاله زار مشغول اجرای برنامه شد.وبه همین واسطه با هنرمندان زیادی اشنا شد ودر کنسرت های حسین اسماعیل زاده ومفخم حاجی خان شرکت داشت
میرزاعبدالله
متولد 1223 شمسی اولین تعلیمات خود را نزد برادرش میرزا حسین یاد گرفت.وبعد در مکتب پسر عمویش اقا غلامحسین پرورش یافت.وی تسلط کامل بر ساز سه تار داشت ودر 1297وفات یافت.
جواد معروفی
متولد 1291 شمسی تهران بود او از پیانیست های بزگ ایرانی است که در مکتب وزیری تحصیل نموده بود و با استفاده ازتکنیک های غربی جلوه ی تازه ای به موسیقی ایرانی بخشید.از اثار وی میتوان راپسودی شماره 1 در اصفهان راپسودی شماره 2 در همایون وراپسودی شماره 3را در ماهور نام برد.وی کنسرت های درچهار مضراب دشتی کوهستانی ژیلاوکوکو داشته است.
نایب اسدالله
وی از اساتید بنام نی بوده است که قادر بود تمام اصواتی را که اداره میکرد از نی خارج کند.وی گذشته از دستگاه های ایرانی بعضی از اهنگ های فرنگی را نیز می نواخت.وی شاگرد با استعداد ابراهیم اقا باشی بوده است.و گفته معروف او که کیگوید من نی را از اغل گوسفندان به در بار برده ام.واز شاگردان مشهور او مهدی نوای وحسن کسای رامیتوان نام برد.موضوعات مرتبط: موسیقی ایرانی ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
How do you get taller in a day? شنبه 25 شهریور 1396 06:15 ب.ظ
Thanks for another informative site. The place else may just I get that type of information written in such
an ideal method? I have a venture that I'm simply now running on, and I have been on the glance
out for such information.
Can you lose weight by doing yoga? یکشنبه 12 شهریور 1396 03:13 ق.ظ
Excellent article. I will be dealing with many of these
issues as well..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین مطالب